Vijvers en rivieren

 
 

Vijvers en mensen

In de region Champagne was het dankzij de kleigrond mogelijk om reeds sinds de Middeleeuwen meerdere vijvers aan te leggen. Het was niet nodig om diep te graven, aangezien het eenvoudig indijken van een klein dal het reeds mogelijk maakte om een lager gelegen stuk grond vol te laten lopen, waar flora en fauna en de mens gebruik van konden maken.

Op dit grondgebied hebben mnniken van lokale abdijen enkele vijvers (meer dan 200 waarschijnlijk) aangelegd voor de teelt van vissen, drainage en het exploiteren van het aangrenzende gebied, na ontginning van het bos. Deze vijvers werden voor het grootste deel naast elkaar aangelegd, zodat men de wateren collectief kon beheren.

Vandaag de dag zijn er slechts enkele vijvers over. De meeste vijvers zijn eeuwen geleden verdwenen, hetzij op natuurlijke (de dijken van oudere vijvers zijn nog zichtbaar in het Woud van Orient) of door toedoen van de mens. De mens is niet weg te denken uit het ecosysteem "vijver" en dit anthropisch milieu dat deel maakt van ons natuurlijke erfgoed, heeft haar bestaan te danken aan een goed uitgewerkt plan van onderhoud, ook op de lange termijn.

Alle vijvers van dit Parc zijn privé-eigendom en het merendeel van hen wordt extensief beheerd, voor de visserij of voor de jacht. Sommige eigenaren staan vissers toe.

Deze manier van beheer heeft ervoor gezorgd dat de rijke, wilde en bijzondere fauna zich goed heeft kunnen ontwikkelen, met name insecten, amfibieën en vogels. Daarbij verbergen de vijvers een grote verscheidenheid aan verschillende water- en moerasplanten.

Dit ecologisch en economisch erfgoed wordt vandaag de dag bedreigd : afname van zoetwatervissen, intensivering, staking of juist opkomst van nieuwe vrijetijdsactiviteiten... Om dit tegen te gaan heeft het Park in samenwerking met de eigenaren en beheerders van park en met financiële steun van de regio en het Wateragentschap een pilot-programma gelanceerd met betrekking tot duurzaam beheer van de vijvers in de Champagne dat als doel heeft om dit prachtige erfgoed beter te kennen en tot zijn recht te laten komen.

De rivieren

Het territorium van het Park bezit een uitgebreid en gevarieerd hydrografisch netwerk en maakt deel uit van het bassin van de Seine en zijn belangrijkste aftakking de Aube.

 

De aanleg van Seine en later Aube reservoirenmeren heeft soms grondig de loop en het functioneren van deze rivieren veranderd, maar zij hebben hun landschappelijk en biologisch belang weten te bewaren.

Al deze riveren bieden vissoorten die geschikt zijn voor de visserij en op sommige rivieren (de Aube) kan men kanoën/kayakken.

De Atlas van de Ondonates

De nieuwe atlas van Ondonates is nu te verkrijgen. Klik hier om de atlas te downloaden.


Read more

Voor hulp bij de voorbereiding van uw verblijf, klik hier.